Preek Pinksteren 2020

“De Geest van de Heer heeft bezit genomen van de aarde”, zongen we zojuist. Op Pinksteren vieren we dat de verrezen Jezus over zijn leerlingen Gods Geest heeft uitgestort. “Hij blies over hen en zei: Ontvang de heilige Geest.” Die Geest is de liefdesadem van de Vader waardoor de aarde wordt herschapen.

De Geest heelt het hart dat is gewond. De Geest wast wat vuil is en onrein. De Geest maakt weer zacht wat is verstard.

Jezus schenkt de heilige Geest tot vergeving van de zonden. Als wij ons hart openen voor God en voor de ander dan kan de Geest stromen en heel de wereld bezielen van Gods liefde.

Meer dan ons lief is hebben wij tegen die liefde gezondigd en daarom bidden we om Gods ontferming onder de besprenkeling met het gewijde water, ter herinnering aan en hernieuwing van ons doopsel waardoor wij de Geest hebben ontvangen en kinderen van God werden.

Lees de preek hier:

Kijk de eucharistie hier: op YouTube.