Preek 12e zondag door het jaar A

We zijn momenteel opnieuw zeer gevoelig voor iedere vorm van discriminatie. En we zijn ervan overtuigd dat voor iedereen vrijheid en gelijke rechten moeten gelden. Als het gaat om vrijheid van godsdienst en het vrij beleven van je religieuze overtuiging is er in onze wereld nog veel onverdraagzaamheid. 

De profeten in het oude Verbond hebben dat al ondervonden. En ook Jezus moest zijn verkondiging van het Rijk Gods met de dood bekopen. Veel christenen worden heden ten dage vervolgd omwille van hun geloof. En ook ons, in de vrije wereld, wordt het niet altijd in dank afgenomen als we voor onze geloofsovertuiging uitkomen.

De liturgie van deze zondag wil ons bemoedigen en helpen om ons niet door angst te laten bevangen. Jezus spoort ons aan om wat we over God in ons hart beluisteren van de daken te verkondigen. Door zijn trouw aan de Vader heeft Hij de macht van het kwaad en de dood overwonnen. In zijn levenskracht delen wij door deze Eucharistie.

Lees de preek hier:

Bekijk de Eucharistie hier: op YouTube.