Preek 5e zondag van de Veertigdagentijd door het jaar B

Wanneer er zich veel tegelijk afspeelt is het zinvol om op zoek te gaan naar dat wat consistent, dus vast en blijvend is. Dat geldt zowel voor de wereld en kerk ( geschiedenis ) maar evenzeer voor onszelf en ons eigen leven.

Nu Pasen nadert komt de directe voorbereiding ook meer concreet nabij. Dan valt op hoezeer Jezus die komende gebeurtenissen naar Zich toehaalt en erop anticipeert. Zijn lijden en kruis staan wezenlijk centraal. Maar de weg daar naartoe en de juiste afstemming is nog niet zo eenvoudig. Noch voor Hem noch voor ons.

Toch zal Hij de weg gaan van de graankorrel die door te sterven vruchtbaar wordt. Dit houdt Hij ook de omstanders, pelgrims, leerlingen van zijn tijd en ons voor. Willen we Hem volgen dan dienen ook wij zijn voorbeeld eigen te maken. Toe te passen in ons eigen leven en situatie. Laten we ons door Hem aantrekken of gaan we onze eigen weg ?

Lees de preek hier:

Pictogram

Preek 5e zondag van de Veertigdagentijd door het jaar B 28.36 KB 17 downloads

Preek 5e zondag van de Veertigdagentijd door het jaar B ...

Bekijk de eucharistie hier: op YouTube