Preek 10e zondag door het jaar B

we komen op deze zondagmorgen weer samen voor de eucharistie, voor gebed en bezinning. Maar het evangelie maakt het ons vandaag niet gemakkelijk.

Via een gesprek van Jezus met de schriftgeleerden over de rol van de duivel, worden wij aan het denken gezet over het functioneren van het kwaad in ons leven en in onze wereld.

Een ernstig en actueel onderwerp, want er is veel dat ons bezorgd en bang maakt. Er lijken inderdaad kwade machten aan het werk te zijn.  Toch is de grondtoon van het evangelie dat God het kwaad overwonnen heeft en dat niets ons van zijn liefde kan scheiden.

Download de preek hier:

Pictogram

Preek 10e zondag door het jaar B 30.66 KB 14 downloads

Preek 10e zondag door het jaar B ...

Volg de eucharistie hier: op YouTube.