Preek Hoogfeest HH Petrus en Paulus

Twee getuigen van en voor de Heer – vanaf het allereerste begin. Petrus, door zijn belijdenis, trouw en herderschap. Paulus door zijn bekering, missiearbeid en apostolaat.

Beiden zijn zij gedreven, martelaar en zuilen van ons geloof van de Kerk. Geloofsgetuigen zijn ook nu nodig. Ook al wacht ons geen fysieke vervolging zoals kruisiging, onthoofding of iets dergelijks; er is wel een enorme druk en onderdrukking van psychische aard: agressief secularisme, onverschilligheid, morele dwang tot relativiteit binnen een maatschappij die weer even decadent lijkt als die romeinse waarin Petrus en Paulus het zaad van het evangelie uitstrooiden.

Dat het vuur van dat begin ook ons mag bewegen en bezielen.

Download de preek hier:

Pictogram

Preek Hoogfeest HH Petrus en Paulus 27.58 KB 8 downloads

Preek Hoogfeest HH Petrus en Paulus ...

Bekijk de eucharistie hier: op YouTube.