Preek 22e zondag door het jaar B

Een gewetensonderzoek is niet altijd even  leuk maar wel  regelmatig nodig opdat het ook echt heilzaam voor ons is. Het kan ons veel leren over onszelf om niet vast te lopen in jezelf , in wetten of voorschriften.

Want waar gaat het nu om ? Om dat wat van binnenuit telt. Om datgene wat ‘moet ‘niet omdat het moet maar omdat het een innerlijke aandrang en vrijheid meebrengt.

Jezus spreekt daar vandaag onomwonden over. Verhelderend en bezielend. Hij benadrukt de binnenkant en al wat voor God authentiek is. Willen wij ook beantwoorden aan waartoe Hij ons oproept in ons binnenste ? Dan kan het Evangelie ons werkelijk bevrijden. Leggen we ons daarop toe.

Download de preek hier:

Pictogram

Preek 22e zondag door het jaar B 36.82 KB 26 downloads

Preek 22e zondag door het jaar B ...

Volg de eucharistie hier: op YouTube.