Preek 28e zondag door het jaar B

Misschien roept U  weleens uit: wat is wijsheid ? Daar wordt vandaag antwoord op gegeven. De hoogste wijsheid is: Jezus na te volgen. En wel zó dat je deze persoonlijk beleeft  zodat die kan voeren tot de grootst mogelijke vrijheid.

Rijkdom kan dan in materieel opzicht  een belemmering vormen want het doet ons snel vastklinken aan aardse waarden. Durven wij de uitdaging aan als Jezus vraagt hier vrij mee om te gaan of er zelfs afstand van te doen ? We zullen steeds vrijer, gelukkiger worden in de mate dat we ons onthechten aan al wat van Hem verwijdert en ondervinden hoezeer Hij onze rijkdom uitmaakt.

Want de binding aan de persoon van Jezus overtreft en omvat alles. We krijgen er echt alles voor terug op een heel nieuwe wijze.

Download de preek hier:

Pictogram

Preek 28e zondag door het jaar B 37.18 KB 15 downloads

Preek 28e zondag door het jaar B ...

Volg de eucharistie hier: op YouTube.