Preek 29e zondag door het jaar B

Wereldwijd vindt in de katholieke kerk deze zondag de start plaats van het zogenaamde synodale proces, een voorbereiding op een bisschoppensynoden die over twee jaar in 2023 plaats gaat vinden.

Wij worden uitgenodigd mee te denken en mee te bidden voor een vernieuwde, inspirerende kerk, waarin werkelijke gemeenschap heerst, werkelijke deelname van alle gelovigen en een werkelijke inzet van allen voor de verkondiging. Dat is een grote opgave.

Het evangelie van vandaag laat zien welke blokkades er op die weg liggen: de menselijke zwakheid en zondigheid, willen heersen over anderen in plaats van dienen.

Download de preek hier:

Volg de eucharistie hier: op YouTube.