Preek 31e zondag door het jaar B

Bij alles wat zich aandient en op ons afkomt en  wat er werkelijk toe doet is het een hele kunst om hoofd- en bijzaken gescheiden te houden. Mensen praten soms eindeloos maar weten weinig of niets zinnigs te zeggen; anderen zijn minder spraakzaam maar komen direct tot de kern. Dat is ook vandaag het geval.

Aan Jezus wordt een uiterst waardevolle vraag gesteld door een oprechte Schriftgeleerde. Zonder bijbedoeling ditmaal en vandaar volgt ook een  rechtstreeks antwoord van de Heer. Geen herhaling van zetten maar een bevestiging die je alleen maar kunt beamen.

Als wij ons toeleggen op de liefde tot God en voor onze naaste zijn wij ook goed evenwichtig bezig  om zo tot de kern van Gods’ wet te komen.

Download de preek hier:

Volg de eucharistie hier: op YouTube.