Preek 2e zondag van de Kersttijd

Wat is er nodig in dit nieuwe pas begonnen jaar ? Daarbij denk ik aan wat koning Salomo antwoordde toen God hem in een droom vroeg wat hij wilde dat Hij hem geven zou. Hij zei: wijsheid. Geef mij wijsheid Heer !

Daar gaat het vandaag over.  De wijsheid om te doen en te handelen overeenkomstig het doel dat bereikt kan worden. En de kostbare eigenschap van de wijsheid die als gegeven met ons meegaat en als eigenschap voor onszelf van groot belang en betekenis is.

En vooral de Wijsheid van omhoog. Van God die ons zijn volk, zijn Kerk met zijn H. Geest bezielt en leid. De wijsheid die Jezus kenmerkt en ons dichter bij God en elkaar en onszelf brengt.

Mogen we hiermee een bewust begin maken in dit jaar, in deze Eucharistie in heel ons leven.

Download de preek hier:

Volg de eucharistie hier: op YouTube.