Preek 7e zondag van de Paastijd door het jaar C

Jezus bidt vandaag voor de eenheid van de gelovigen. Op weg naar het Pinksterfeest, biddend om de komst van de Heilige Geest, sluiten we ons bij hem aan. Moge de Geest van God, die één maakt wat verdeeld is en soepel maakt wat verstard is, ons te hulp komen en onze onderlinge band versterken. Dat wij één zijn op basis van onze gezamenlijke verbondenheid met de Heer.

Download de preek hier:

Volg de eucharistie: