Dom Rien van den Heuvel (84) overleden

Op 28 december 2022 overleed in zorgcentrum Aqua Viva te Nijmegen, na een kortstondig ziekbed, onze geliefde medebroeder en emeritus-abt

Dom Rien van den Heuvel

in de leeftijd van 84 jaar. Hij was 64 jaar geprofest en 58 jaar priester. Van 1985 tot 2007 was hij de vierde abt van de Sint Paulusabdij te Oosterhout; van 2007 tot 2015 leidde hij onze gemeenschap als haar derde abt.

Download de annonce: