Avondwake voor br. Rien van den Heuvel OSB

We zijn hier samen om afscheid te nemen van een man die in ieder van onze levens een bijzondere, een unieke rol heeft gespeeld. Bedroefd en dankbaar tegelijk bevelen wij hem aan in de liefde van Christus. Naar wie hij zo heeft verlangd in zijn leven als monnik en abt. De afbeelding op het boekje was br. Rien zeer dierbaar. Het stelt de evangelist Johannes voor die bij het laatste avondmaal rustte aan het hart van Jezus. In die liefde verlangde br. Rien te leven en is hij gestorven, midden in het kerstoctaaf.

Hier vertrouwen we hem toe aan de barmhartige liefde van God, op de plaats die hem het meest dierbaar was: de bidplaats van het klooster. Hier ervaarde hij Gods tegenwoordigheid en kon hij zijn gevoelens en verlangens de vrije loop laten. Mogen wij allen troost putten uit de liefde van Christus “die ons allen tezamen tot het eeuwige leven moge geleiden.”

Volg de avondwake: