Preek Doop des Heren 2023

De Doop van de Heer. We sluiten vandaag alweer de kersttijd af. Er is veel om nog eens te overwegen en dankbaar bij stil te staan. Dat de Heer gekomen is en tot ons afdaalt en weer opstijgt.

In een gebaar, in dit ene mysterie wordt vandaag alles opgelicht en verheldert. Het wordt kenbaar, zichtbaar gemaakt. Voor Jezus was het niet nodig om gedoopt te worden. Wel voor ons. Johannes de Doper onderstreept dit nog eens. Toch gebeurt dit: de Heer laat zich dopen. Ter wille van ons. De Heer openbaart zich en wordt door zijn Vader aan ons geopenbaard.

We voelen ons misschien onwaardig maar Hij maakt ons waardig en in staat Hem te volgen. Bekeren wij ons ondergedompeld in Gods ‘liefde voor ons in deze Eucharistie. Hij verlaat ons nooit meer.

Download de preek:

Volg de eucharistie: