Preek 3e zondag door het jaar AI

Organisatie en planning zijn belangrijke zaken om iets op te starten. Maar ook een goed begin is het halve werk. Met dergelijke  inzichten en kwaliteiten kun je dan vooruit.

Hoe gaat God te werk ? Wat doet Hij ? Waar legt Hij de accenten en de nadruk als Hij  mensen zoekt voor  en in zijn dienst ? Daarover gaat het vandaag. Hierover horen wij meer wanneer het gaat om het grootste werk ooit opgestart: de aanpak van het Evangelie zoals Jezus die opzet en voorstaat.

De Heer komt deze zondag bij ons langs. Roept ons, roept ons op. Nodigt ons uit Hem te volgen. ‘Bekeert U, want het rijk der hemelen is nabij ‘. Bekende woorden die wij ter harte mogen nemen.

Download de preek:

Volg de eucharistie: