Preek 7e zondag door het jaar AI

Ergens in zijn Regel ( 68 )  heeft Benedictus het over als een monnik iets onmogelijks wordt gevraagd. Hij wordt dan geacht ‘niettemin het bevel met alle zachtmoedigheid en gehoorzaamheid te aanvaarden ‘.  Iets soortgelijks wordt vandaag in het evangelie aan ons allen voorgehouden: bemint uw vijanden en weest volmaakt als uw hemelse Vader…Is het werkelijk   mogelijk om aan deze eis van Jezus te  beantwoorden ? Ook in oorlogssituaties of bij ruzie of als er onmin, onvrede heerst ?

Jezus zelf bracht het in praktijk. Tot op het kruis. Wij kunnen er minstens naar streven en blijven oefenen. In dit carnavals weekeinde mogen de maskers niet op maar af. Hierin slagen hangt feitelijk niet  van ons af want God is gul, goed en barmhartig  voor allen. Laten wij dat dan ook zijn. In zijn navolging. 

Download de preek:

Volg de eucharistie: