Preek 1e zondag van de veertigdagentijd 2023

Wat hebben wij nodig en wat is er absoluut nodig ? Dat zijn de vragen die ons aanbelangen. Onze directe behoeften in materiëel opzicht en nog meer primaire geestelijke noden, spiritueel dus zijn het waarover het in deze Vastentijd maar ook in heel ons leven om draait.

Jezus heeft deze strijd in en door zijn persoon gevoerd en doorstaan toen Hij 40 dagen in de woestijn verbleef en door zijn tegenstander op de proef werd gesteld. Alleen de Heer is in staat de verwijdering met God te overbruggen en te herstellen en ons een verlossend perspectief te bieden. Over die test horen we vandaag. Precies zoals wij werd Hij getoetst om de wensdroom van de ware bevrijding van het kwaad te onderscheiden en overwinnen.

Nemen we aan Hem ons voorbeeld en model. Deze Veertigdagentijd is er om de juiste keuzes te maken en daarbij te blijven. Want in ons hart en zo in het hart van de wereld wordt dit gevecht beslecht.

Download de preek:

Volg de eucharistie: