Preek 3e zondag van de veertigdagentijd 2023

Hoe belangrijk en kostbaar is schoon drinkwater ?! Een goede watervoorziening en leiding is voor ons zo vanzelfsprekend maar voor niet elk mens altijd toegankelijk. Waterbeheer en kunde is als wezenlijke bijdrage voor een goede water- infrastructuur van levensbelang. Water is leven en het maakt schoon en fris; het verkwikt en we kunnen er eenvoudig niet buiten of zonder.

We ontmoeten Jezus vandaag bij een waterput waar Hij in gesprek raakt met een Samaritaanse vrouw.  En wat zich dan voltrekt reikt oneindig veel verder en dieper dan louter water halen. Het betreft het water dat Hij ons ook nu wil geven in deze Eucharistie om onze ziel te vernieuwen om zo de bron te worden en het diepste punt van ons hart. Laten we Hem toe om ons te verkwikken als onze Heer en Heiland.

Download de preek:

Volg de eucharistie: