Preek 21e zondag door het jaar A

Wie ben ik ? Wie ben ik voor je ? zijn niet alleen vragen naar kennis en identiteit. Het is ook en veel meer een diep verlangen door de vragensteller welk hieruit spreekt. Jezus vraagt het ons vandaag en Petrus en wij mogen hierop antwoorden.

Iemand kennen wil zeggen – binnen de bijbels, joodse kontekst – van die persoon houden. Een goed theologisch, theoretisch antwoord dient ook persoonlijk doorleefd te worden. Wie is Jezus, voor mij, voor de wereld ?

Beamen we met Simon Petrus – wat hem van Boven van de Vader is ingegeven – dat Jezus inderdaad  ‘de Christus is de zoon van de levende God ‘.

Download de preek:

Volg de eucharistie: