Preek 31e zondag door het jaar A

Een manifest tot wereldverbetering. Wie zou dat niet willen en  wensen in deze chaotische wereld en ook zo dat het effectief uitwerkt ?

Dreiging helpt niet en evenmin een al te zachtmoedige hand. Wat wel ? Een eerlijke consequente doorvoering van de dienst aan God en de zorg voor elkaar. Geen schijn of eer moeten we zoeken maar eenvoud en trouw aan de inrichting van Gods ‘Koninkrijk is nodig .

Alleen lukt dat niet. Maar Jezus toont aan dat de kracht en reikwijdte van het Evangelie grenzen doorbreekt en ons tot werkelijke vernieuwing in staat stelt zoals Hij voorleefde en voordeed.

Durven we in te gaan op de uitdaging om niet alleen woorden maar ook daadkracht te tonen ? Dat deze Eucharistie ons helpt deze aanpak dagelijks waar te maken.

Download de preek:

Volg de eucharistie: