Preek 2e zondag door het jaar B

Welkom in deze Eucharistieviering weer in de ‘gewone ‘tijd door het jaar. Direct al is er in de lezingen van vandaag een doorgaande lijn en thema te vinden: waartoe bestaan wij, worden wij geroepen ? Een levensvraag die op antwoord wacht. God  begin en einde van alles wil ons zowel uitdagen als uitnodigen om Hem te volgen. 

Zo een roeping is er niet zomaar en is ook niet eenmalig. Steeds meer, verder en dieper worden wij dringend gevraagd om onszelf aan Christus de Heer te geven, ons echt over te leveren. Daarvoor moet heel veel gebeuren opdat de vervulling ervan alle lagen van onderscheiding tot eenheid brengt.

In deze Eucharistie mogen we dit opnieuw ondervinden. De Heer kent ons bij onze naam en doet een beroep op het beste en meest edelmoedige in ons wat tegelijk ook het meest broze en weerloze is.

Download de preek:

Volg de eucharistie: