Preek 5e zondag door het jaar B

Wat is beter: een actief of contemplatief leven ? Waar doe je het beste aan ? Bidden of werken of bidden én werken ? Vandaag staat centraal hoe we ons optimaal kunnen verhouden tot en geven aan de zaak van Jezus en het Evangelie.  Het kan aangevochten worden door het lijden zoals Job meemaakt. Het kan ons omvormen tot een kracht die alles vernieuwt en bezielt zoals Jezus doet.

Stellen we ons ten diepste open. Laten we ons raken om zelf geheeld ook anderen tot de Heiland Christus te brengen.

Download de preek:

Volg de eucharistie: