Preek 1e zondag van de Veertigdagentijd 2024

Als je alles zou concentreren en herleiden tot het merg en de kern dan kom je uit bij het evangelie vandaag. In de Vastentijd gaat het niet om onze prestatie of offertjes maar om wat voor de Heer telt in de strijd die gevoerd wordt. Een hart dat gezuiverd, gelouterd is uit liefde voor God en elke naaste. Zó dat we ‘ dieper doordringen in het mysterie van de verlossing ‘( op. gebed ).

Ofwel dat onze levenswijze overeenkomstig het evangelie met meer toeleg wordt beleefd. De keuzes die daartoe horen is wat we overwegen. In alle eenvoud en oprechtheid. Ook al gaan we door een dorre woestijn. De Heer gaat ons voor. Hijzelf is model en voorbeeld hoe om te gaan met alle bekoringen, beproevingen, uitdagingen én daardoor overwinningen.

Download de preek:

Volg de eucharistie: