Preek Avondmis van het Laatste Avondmaal 2024

Welkom in deze avondmis van de herdenking en viering van het Laatste Avondmaal van de Heer, de instelling van de Eucharistie, de stichting van het priesterschap en het nieuwe gebod van de onderlinge naastenliefde zoals deze ons door Jezus  op deze Witte Donderdag wordt voorgehouden en uitdrukkelijk getoond.

Met dit begin van het H. Paastriduüm komt alles samen en wordt geactualiseerd wat de grootst mogelijke liefdedienst van Jezus voor ons in Voetwassing en Eucharistie doet en betekent.

Hierdoor gesterkt ontvangen we innerlijke kracht, bezieling en vreugde om Pasen te gaan vieren. Bij de Heer blijvend, ook en juist in zijn lijden en eenzaamheid tot op het kruis. Zó dat we met Hem gestorven ook met en door Hem zullen leven en delen in de doop door Zijn verrijzenis. Dat witte donderdag, goede vrijdag en paaszaterdag ons zo tot paasgetuigen maakt: gewassen, gevoed en gezonden om de Heer die omwille van ons alles doorstond als de Hoop en Verlossing voor onszelf en onze naar redding zoekende wereld te beleven.

Download de preek:

Volg de viering: