Preek 14e zondag door het jaar B

Een profeet is letterlijk iemand die voor een ander het woord voert. God spreekt in de Bijbel via zijn profeten. God kiest mensen uit om zijn profeet te zijn. Komen wij ze in onze tijd, in onze wereld wel eens tegen? De lezingen van vandaag schetsen ons enkele ervaringen van profeten uit Bijbelse tijden. Misschien dat die ook ons een spiegel voorhouden. Geven wij gehoor aan wie ons Gods wegen wijst?

Download de preek:

Volg de eucharistie: