Mis Paaszondag

Pasen – Inleidend woord van vader Abt: Christus is verrezen, Hij is uit de doden opgestaan! Grote blijdschap klinkt op deze Paasmorgen. Zojuist zongen we woorden uit een psalm die Jezus in de mond worden gelegd: Verrezen ben Ik en nog altijd ben Ik bij U. Hij die op Goede Lees verder →

Zalig Pasen!

  “Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt zoekt wat boven is” (Kol, 3, 1) Moge het nieuwe leven van Pasen u met bovenwereldse vreugde vervullen! Abt en monniken van de Sint Willibrordsabdij wensen u een Zalig Pasen. 15-04-2017 – Paasnacht – woord voor ontsteken Paaskaars 15-07-2017 – Lees verder →

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag, het inleidend woord van vader Abt: Op het uur dat Jezus is gestorven komen ook wij samen aan de voet van het kruis om ons te verenigen met zijn lijden en dood. We gaan luisteren naar lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament, met name het passieverhaal volgens Lees verder →