Goede Vrijdag

Goede Vrijdag, het inleidend woord van vader Abt:

Op het uur dat Jezus is gestorven komen ook wij samen aan de voet van het kruis om ons te verenigen met zijn lijden en dood. We gaan luisteren naar lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament, met name het passieverhaal volgens Johannes, we zullen het kruis vereren, en de heilige communie ontvangen.

Iedere dag wordt in de Kerk de dood en verrijzenis van Christus herdacht door de viering van de eucharistie. Vandaag is er echter geen eucharistieviering. De liturgische herdenking van het lijden en sterven van de Heer is namelijk zelf al sacrament van het Kruisoffer. En wij nemen daaraan deel door onze actieve verering van het kruis en de communie aan het Lichaam van Christus.

Op deze vrijdag van het lijden van de Heer Jezus bidden wij ook voor het heil en welzijn van heel de mensheid. Bijzonder voor hen die omwille van hun geloof in Christus op dit eigenste uur worden vermoord. Maar ook voor alle slachtoffers van oorlogen en aanslagen en hun nabestaanden. En we vergeten de lijdensweg niet van de vele immigranten, legaal of illegaal, overal ter wereld.

Moge de Heer zich over ons allen ontfermen en ons door de deelname aan zijn lijden en sterven doen delen in zijn opstanding.