Een gezegend nieuw jaar!

De eerste dag van het nieuwe kalenderjaar is tegelijk de laatste dag van het Kerstfeest. Met de geboorte van Christus beginnen we het jaar 2017, maar tegelijkertijd aan een nieuwe fase in ons persoonlijk en gemeenschappelijk leven. Een nieuw begin van menswording doordat Gods menslievendheid ook vandaag onder ons werkelijkheid wordt.

Deze eerste dag van het nieuwe jaar is ook de 50e internationale gebedsdag voor de vrede. Jezus is de Vredevorst die door zijn geweldloze komst vrede op aarde heeft gebracht. We bidden dat die vrede mag doorbreken overal waar oorlog en geweld heersen.

De abt en de monniken van de Sint Willibrordsabdij wensen u allen een gezegend nieuw jaar: dat er vrede mag heersen in de harten van mensen van goede wil en gerechtigheid geschiedt daar waar mensen elkaar naar het leven staan.

 

(c) Willibrordsabdij

(Op de foto missen br. Rien van den Heuvel en br. Geert-Jan Tielen)