De brochure Abdijweekeinden 2017 is uit !!

De monniken van de Sint Willibrordsabdij bieden ook in 2017 weer enkele weekends rond verschillende spirituele thema’s.

Binnen het kader van het kloosterleven en op het ritme van het getijdengebed van de monniken wisselen informatie, meditatieve lezing, uitwisseling en creatieve werkvormen elkaar af.

U verblijft vijf dagdelen in het stiltecentrum Betlehem bij de abdij.

Overzicht:

24-26 februari 2017: Kiemcellen.
Begeleiding: Prof. Dr. Thomas Quartier osb Abt Henry Vesseur osb

31 maart -2 april 2017:  Stille omgang met de psalmen – Psalmweekend rond psalm 23
Begeleiding: Jo Beckers

26-28 mei 2017: Verbintenissen – Ons leven in de spiegel van de eerste brief van Petrus
Begeleiding: Br. Johan te Velde osb

22-24 september 2017: Liturgisch leven – Benedictijnse impulsen
Begeleiding: Prof. Dr. Thomas Quartier osb Abt Henry Vesseur osb

Brochure: 20-01-2017 – Brochure Abdijweekeinden 2017