Palmzondag – een woord voorafgaand aan de mis

Palmzondag

De Goede Week is een drama. Vandaag begint het eerste deel: de intocht van Jezus in Jeruzalem. En wij gaan het weer meemaken. We voeren het op als een toneelstuk in onze liturgie. Maar er is meer aan de hand. We kunnen niet als toeschouwers aan de kant blijven staan of op onze stoel blijven zitten. We staan hier allemaal niet voor niets met een palmtak in de hand. En ook uit onze monden klinkt het Hosanna.

Wij zijn echter meer dan acteurs in dit drama. Want wat we vieren gaat over het drama van ons eigen leven. Jezus zelf komt hier opnieuw ons leven binnen. Hij die mens is geworden zoals wij, deelt ons leven; het leven van zwakke en zondige mensen.

Hij was gezeten op een pakezel, een lastdier, het vervoermiddel van de armen. Hij, de Koning van het heelal neemt de gestalte aan van een dienstknecht. Zo wilde Hij onder ons zijn, zo wilde Hij met ieder van ons zijn. Zo wilde Hij ook dat wij zouden zijn: “zachtmoedig en nederig van hart.” Net als Hij.

We weten hoe dit drama eindigt. Vandaag is het nog Hosanna, maar aan het einde van de week roepen dezelfde mensen: Kruisig Hem! Zo wispelturig zijn wij, mensen. De media getuigen er dagelijks van. Groene takken zijn een symbool van leven; tekens van de overwinning van het leven op de dood. Dit drama krijgt een happy end op Pasen, maar niet voordat de hoofdrolspeler aan het kruis is gestorven.