Witte Donderdag

Inleidend woord van vader Abt bij de Eucharistie:

Als de leerlingen van Jezus zijn we hier samen in de zaal van het Laatste Avondmaal. Voor de laatste keer is Jezus deze avond met de zijnen aan tafel om volgens de voorschriften van de Joodse Wet het Paasmaal te vieren. Maar het is ditmaal anders. Hijzelf is nu het Paaslam en Hij geeft zichzelf in Brood en Beker tot vergeving van zonden.

Jezus is niet het slachtoffer, maar de hogepriester van zijn eigen offer. In soevereine vrijheid gaat Hij zijn leven, zijn Lichaam en Bloed geven, als een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.

Wat wij in iedere Eucharistie gedenken: het lijden, sterven en verrijzen van Jezus, vindt in deze viering haar oorsprong. Deze Mis van het Laatste Avondmaal is de ouverture van onze Paasviering, de opmaat van onze verlossing die op Pasen haar apotheose krijgt. Wij allen spelen mee in deze Passie. Ieder heeft zijn eigen rol, zijn eigen partituur. Maar in ons leven zijn ook de dissonanten, momenten dat we de Heer niet volgden, Hem wellicht verloochend of verraden hebben. Zo staan we dan aan het begin van ons Paastriduum en volgen Jezus van uur tot uur.

13-04-2017 – Preek Witte donderdag 2017