Preek 4e zondag van de paastijd 2017

De vierde zondag van Pasen wordt traditiegetrouw de zondag van de goede Herder genoemd omdat de Kerk op deze dag bijzonder bidt voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en religieus leven.

Het thema dat voor deze dag gekozen is luidt: God heeft jou voor ogen. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor enkele geroepenen, maar voor ieder van ons. Toch zeggen die woorden ons dat God aandacht heeft voor iedereen persoonlijk. Zoals een herder voor zijn schapen.

Een roeping is echter slechts een roeping als ze ook beantwoord wordt. God heeft oog voor ons. Maar nu komt het erop aan of wíj oog hebben voor God. God voor ogen hebben is wat sint Benedictus noemt: God zoeken. Zoals een schaap zijn herder zoekt.

Preek: 07-05-2017 – Preek 4e zondag van de paastijd 2017