Preek 5e zondag van de paastijd 2017

Zusters en broeders in Christus,

Hartelijk welkom u allen, bijzonder de delegatie van de protestantse gemeenste uit Doetinchem, in deze eucharistie viering van de 5e zondag van Pasen, tevens moederdag vandaag.

Wij vormen samen een gemeenschap van gelovige mensen die in en door ons leven willen getuigen van God’s nabijheid. Wij vormen samen een groep mensen waarin anderen het gelaat van Christus mogen herkennen.

In het evangelie zo aanstonds worden door Tomas en Filippus daarover vragen gesteld. Jezus ziet hier een goede aanleiding in Zijn zending te verduidelijken: Jezus en de Vader zijn Eén. Jezus’ woorden  ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ geven ieder van ons de kans om bij de Vader te komen.

Hoe vaak zijn dan ook onze moeders of zij die verantwoordelijkheid dragen de behulpzame personen om tot een goede verhouding te komen.

Mogen wij vandaag de woorden van Jezus tot ons laten doordringen, waardoor wij tot verdieping en bezinning  kunnen komen.

Keren wij ons nu eerst in stilte tot onszelf en vragen wij om ontferming in de zang van het Kyrie.

Lees de preek: 14-05-2017 – Preek 5e Paaszondag door het jaar A