Preek Pinksteren 2017

Op de 50e dag van Pasen vieren we Pinksteren. Het feest van de Geest. Dit is niet alleen maar een herdenking van een feit uit het verleden. Het is de ene en zelfde eeuwige Geest die zowel aan het begin als in heel de geschiedenis van de Kerk, en zelfs buiten de Kerk, steeds weer opnieuw werkzaam aanwezig is.

Anders dan in symbolen kunnen we ons van de heilige Geest geen voorstelling maken. De Geest van God is liefde en vuur dat verlicht, verwarmt en verteert. Vandaar de rode kleur van de gewaden. De Geest is als zalf die geneest. De Geest is als water dat leven geeft en reinigt. Daarnaar verwijst de doop.

Diezelfde heilige Geest is in ons hart aanwezig en maakt van ieder van ons zijn tempel. Echter leven wij niet altijd volgens de Geest. Zonder ophouden blijven we dan ook bidden: Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen.

Zalig Pinksterfeest!

Lees de preek: 04-06-2017 – Preek Pinksteren 2017