Preek 7e zondag van de paastijd 2017

Welkom broeders en zusters in deze Eucharistieviering de 7-e paas zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren.

We tellen de dagen af in deze zogenoemde pinksternoveen. We bidden speciaal tot en om de komst van de H. Geest Vergeten we Hem niet anders raakt alles uitgeblust. Zonder de Geest gaat het niet. Is er geen leven. Zijn we hulpeloos. We wachten op Hem, zien uit naar zijn komst zoals de leerlingen samen met Maria de moeder van Jezus in gespannen verwachting doen ( 1-e lez. ).

In het evangelie richt Jezus zich biddend tot zijn Vader want Hij keert tot Hem terug. In die beweging krijgt alles letterlijk zijn plaats en worden ook wij mee- en in opgenomen. In de tussentijd komt de Geest, zijn Geest ons te hulp.

Vragen we dat Hij ons ook vandaag in deze Eucharistie en doorheen heel ons leven mag leiden en brengen tot bij de Vader. Erkennen we ons tekort aan bezieling en Geestkracht en laten we ons door Hem tot nieuw Geest-e-lijk leven brengen.

Lees de preek: 28-05-2017 – Preek 7e zondag van de Paastijd 2017