Preek Feest HH Petrus en Paulus

Vandaag vieren we “de twee getuigen”, zoals de heiligen Petrus en Paulus in het boek der Openbaring worden genoemd. “Dit zijn de twee olijfbomen en de twee luchters die voor de Heer der aarde staan” (11, 3-4).

Petrus is door de Heer geroepen om zijn broeders te bevestigen in het geloof. Paulus is door diezelfde Heer gezonden om aan de heidenen de blijde boodschap te verkondigen.

Beiden hebben hun leven gegeven voor hun trouw aan de liefde van Christus. Zo zijn ze beiden de pijlers van de Kerk geworden.

Petrus en Paulus zijn echter ook gelouterde getuigen. De een verloochende de Heer, de ander vervolgde Hem. Beiden zijn geheiligd door de vergeving van God.

Lees de preek: 29-06-2017 – Preek Feest HH Petrus en Paulus