Preek 13e zondag door het jaar A

Elke zondag is een paasfeest: we vieren de verrijzenis van Christus in dankbaarheid voor het leven dat Hij leeft bij de Vader en dat Hij ons geschonken heeft.

Christus leeft in ons en onder ons. Tegen zijn leerlingen zegt Hij: Wie u opneemt neemt Mij op. Met andere woorden: in iedere gelovige, in iedere mens van goede wil, is Christus. Als we met deze wetenschap eens naar elkaar zouden kijken, dan zou de wereld er heel anders uitzien als we er ook naar zouden handelen.

Om de verrezen Christus te zien, in onszelf en in elkaar, hebben we nieuwe ogen nodig. En de kracht ook om naar dit inzicht te leven. Bidden wij God om die genade in deze viering.

Lees de preek hier: 02-07-2017 – Preek 13e zondag door het jaar A