Preek 16e zondag door het jaar A

Welkom broeders en zusters in deze Eucharistieviering op de 16-e zondag door het jaar.

Geduld is een bijzondere eigenschap. We geloven dat God het heeft op een ‘mateloze wijze ‘die alle begrip te boven gaat. ( openings Gebed )

Maar hoe zit het dan als het kwaad spelbreker wordt; wanneer de macht van de boze roet in het eten gooit; onkruid zaait ?

Zelfs dan blijft Gods’ geduld en Zijn goedheid want die reikt veel verder dan wat wij kunnen bevroeden ( 1-e lez. ). Alleen de Heer doorgrondt ons en het geheel als het aankomt op de oogst. Dat mag ons troosten en inspireren. Bij Hem is het rechtvaardig oordeel want Hij alleen weet het kaf van het koren te scheiden.

Blijven we onderhand zelf wel wieden en werken aan en ten behoeve van de opbrengst van het tuintje van het landschap van onze ziel. Die is alles waard ! Bereiden we ons daar nu in deze Mis op voor.

Lees de preek hier: 23-07-2017 – Preek 16e zondag door het jaar A