Preek 17e zondag door het jaar A

De vakantietijd is een goede gelegenheid om stil te staan bij wat in ons leven als mens en als christen wezenlijk is. Jezus vergelijkt het Rijk der hemelen met een verborgen schat. Het is iets dat niet voor het oprapen ligt en waarnaar je moet zoeken. Dat veronderstelt een doelgerichte actie van onze kant.

Om die schat te vinden hoeven we echter niet ver van huis te gaan. De Schriftlezingen wijzen ons vandaag de weg naar ons eigen hart als dé vindplaats bij uitstek. En het instrumentarium om de schat in ons te ontdekken bestaat uit eenvoud en nederigheid. Zelfkennis is de poort naar de heiligheid, wisten ook onze monastieke vaders uit eigen ervaring.

In deze Eucharistie vieren wij het geheim van ons geloof; hier vinden wij de schat van God-met-ons in de gedaanten van brood en wijn. Hier openbaart zich de liefde van God die is in Christus Jezus.

Lees de preek hier: 30-07-2017 – Preek 17e zondag door het jaar A