Preek Maria Tenhemelopneming

Dierbare zusters en broeders,

We vieren vandaag het zomerpaasfeest: de tenhemelopneming van Maria.

De oorspronkelijke titel van dit feest: het ontslapen van Maria, wordt door de kerken van het Oosten nog altijd bewaard. Al bijna 16 eeuwen wordt de overgang van Maria naar de hemel als groot feest gevierd. De Kerk belijdt in deze viering dat het sterven van Maria tegelijk haar lichamelijke opstanding is geweest omdat zij de moeder van Jezus was.

Deze dag is het feest van het Magnificat, de lofzang van Maria. Alle geslachten, wereldwijd,  prijzen haar vandaag zalig om de grote dingen die de Heer aan haar heeft gedaan. Zij maakte de Heer groot door zelf klein te worden, zo werd zij ontvankelijk voor het geheim van God. Maken wij haar lofzang tot de onze.

Lees hier de preek: 15-08-2017 – Preek Maria Tenhemelopneming