Preek 20e zondag door het jaar A

Grenzen overschrijden daarover gaat het in de lezingen van deze zondagse Eucharistie. In onze samenleving zijn geografische en ideologische grenzen. We spreken over wij en zij, over goeden en slechten, over links en rechts, over vreemdelingen en eigen volk, over gelovigen en ongelovigen.

Grenzen trekken is in bepaalde situaties nodig en aan ongepast grensoverschrijdend gedrag moet een halt worden toegeroepen. Maar grenzen kunnen ook barrières worden die verdeeldheid in stand houden en onmenselijke scheidingen aanbrengen.

De God van de Bijbel, de Vader van Jezus Christus, is Heer van alle mensen op alle plaatsen. Zijn liefde kent geen grenzen en Hij omsluit allen in zijn barmhartigheid. Bidden wij dat we elkaar in die liefde mogen vinden, onze grenzen van angst en eigenliefde overschrijden en elkaar vergeven.

Lees de preek hier: 20-08-2017 – Preek 20e zondag door het jaar A