Preek 21e zondag door het jaar A

Welkom broeders en zusters op deze 21-e zondag door het jaar.

We leven in een wereld vol beweging en voortdurende verandering lijkt wel. Wat is daarin vast en zeker en: waar ?

Over identiteit gesproken is het dan belangrijk om aan te geven wie we zijn en waar we voor staan. Juist als gelovige- christenmens worden we erop bevraagd indien we de Heer willen toebehoren. Jezus wil weten : wie ben Ik; wat beteken Ik voor je – jou concrete mens van vandaag.. Simon Petrus geeft er het goede, juiste, enige antwoord op.

Het wederwoord van de Kerk die in hem een door Jezus gemandateerd rotsvast geloof wordt toevertrouwd. Een zeggings- en sleutelmacht waar uiteindelijk de Heer en zijn gezag borg voor staat zelfs dan wanneer die Kerk teken is van tegenspraak.

Stemmen wij ermee in.. vraagteken of uitroepteken. Kerkelijk geloof is zowel verankerd als aangevochten en bewijst zich door trouw, gebed, doorleefd geloof. Dit mogen we vieren en beleven als uitdaging en  beproeving; gave en opgave – elke dag weer nu in deze Eucharistie. En er ons nu aan overgeven en beamen.

Lees de preek hier: 27-08-2017 – Preek 21e zondag door het jaar A