Preek Kerstnacht 2017

We zijn onze nachtwake geëindigd met het plechtig voordragen van de stamboom van Jezus. Hij was “de zoon van David, Zoon van Abraham” zo benadrukken de evangelies. Met andere woorden: Jezus is geworteld in onze mensengeschiedenis. Het kind van Maria heeft het menszijn met ons allen gemeen.

En toch is zijn oorsprong tegelijkertijd in God. Hij wordt Christus genoemd: de Gezalfde van God, Zoon van God, geboren uit de maagd Maria door de kracht, de overschaduwing van de Heilige Geest.

We staan voor een groot mysterie. Dit kunnen we slechts biddend en zingend benaderen. En al zijn rituelen hier belangrijk, toch willen we ons niet laten verblinden door de glamour en de kitsch die het Kerstfeest ook aankleven. We gaan nu op zoek naar de kern van het Kerstfeest.

Samen met generaties gelovige mensen, vertegenwoordigd in de Bijbelteksten die we lezen, kijken we in het duister van deze nacht uit naar het heldere licht van de bevrijding uit iedere vorm van duisternis en zonde. Onze menselijke zwakheid en eindigheid is door de menswording van Gods eigen Zoon tot in de eeuwigheid van God zelf opgenomen. De geboorte van Jezus is ook een nieuwe geboorte voor ieder van ons. Deze nacht kunnen we allemaal opnieuw kinderen van God worden omdat God een mensenkind wordt.

Lees de preek hier: 24-12-2017 – Preek Kerstnacht 2017