Preek Allerheiligen 2019

Wij geloven in de gemeenschap van de heiligen, zo belijden we in ons Credo. Die gemeenschap van de heiligen staat vandaag centraal in de viering van dit hoogfeest van Alle Heiligen. Wij vieren de verbondenheid met allen die ons in geloof zijn voorgegaan en nu leven in Gods heerlijkheid. We vieren de verbondenheid van de kerk op aarde met die in de hemel.

We zijn één met hen omdat wij allen kinderen van God zijn. Maar wíj zijn hier op aarde nog onderweg naar de volheid van onze bestemming. Daarbij zijn de heiligen onze voorbeelden en onze voorsprekers. Zij hebben de volheid van het heil reeds ontvangen. Wij verenigen ons met hen in de lofzang voor God en in het grote dankgebed van deze Eucharistie

Lees de preek hier: