Preek 7e zondag door het jaar A

We laten ons niet gemakkelijk de wet voorschrijven. Als iemand ons zegt wat we moeten doen en laten dan komt er spontaan wel iets van verzet bij ons op. Als we in de Bijbel horen wat God van ons verlangt: ‘weest volmaakt; weest heilig’, dan kunnen ook daarover bij ons allerlei mechanismen van verzet in werking treden.

Alles staat of valt bij het beeld dat wij van God hebben. Zien we Hem als een strenge vader; een oordelende rechter; een liefdeloze perfectionist? Ons godsbeeld bepaalt hoe wij luisteren naar de woorden van God en hoe wij daaraan gehoor geven in ons leven.

De God van de Bijbel, de Vader van Jezus Christus, blijkt een God van liefde, mededogen en geduld. Hij is een God van vergeving. De geboden van God zijn niet bedoeld om ons te kleineren, maar om ons te helpen uit te groeien tot volkomenheid.

Lees de preek hier: