Preek 5e zondag door het jaar A

Vandaag horen we het vervolg van de Bergrede; Jezus ‘ levensleer en wijze voor wie naar Hem willen luisteren opgetekend volgens Mattheus.

Hij gaat nader in op het gelovig- op ons christen- zijn. Wat is dat ? Wat betekent dit in onze dagelijkse omgang en praktijk ? De Heer zegt dat wíj het zout der aarde en dat wíj het licht der wereld zijn. Zoutend en lichtend zijn zoals Hijzelf. Maar kan dat wel ? 

Hij roept ons ertoe op en dat alleen al schept ruimte. Dit maakt meer mogelijk dan wij denken  als wij minder op onszelf gericht zijn en meer leven voor de belangen van anderen. Zo nodig en zo onopvallend als zout en licht er dienen te zijn is het voor ons zaak om zo dienstbaar te worden.

Lees de preek hier: