Mededelingen i.v.m. het Corona virus

12-06-2020 – Vanaf 14 juni 2020 wordt de communie weer uitgereikt. Lees de mededeling hier.

29-05-2020 – Vanaf 1 Juni 2020: De vieringen zijn weer toegankelijk!
Lees de mededeling hier.

03-04-2020 – De ervaring heeft ons geleerd dat er nog steeds gelovigen naar de mis en de officies komen. Daarom is besloten dat de kerk, en dus ook de Maria kapel, tijdens de diensten gesloten zal zijn.

De kerk is open vanaf het einde van de mis om ongeveer 10:30 uur, tot de middagdienst om ongeveer 12:00 uur. Vervolgens is hij open van de middagdienst om ongeveer 12:45 tot aan de vespers om ongeveer 16:45 uur (donderdags 17:15 uur en zondags 16:15 uur). Vervolgens is hij open vanaf de vespers om ongeveer 17:45 uur (donderdags 18:15 uur en zondags 17:15 uur) tot aan de completen om ongeveer 20:15 uur.

27-03-2020 – Naar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 23 maart heeft aangekondigd, stonden er nog enkele vragen open. Daar hebben de Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over genomen, na een gesprek van de kerken met de burgerlijke overheid en in lijn met het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’.

Zie: https://www.rkkerk.nl/update-maatregelen-inzake-coronavirus-bisschoppen-we-nemen-onze-verantwoordelijkheid-serieus/#more-9476 en het decreet: https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/tweede-romeins-decreet-goede-week-en-paastriduum

De monniken volgen deze maatregelen en laten dan ook geen gelovigen meer toe tijdens de officies en mis. Daarbuiten blijven de Maria kapel en de kerk open voor gelovigen die een kaarsje willen opsteken en bidden.

24-03-2020 – In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast. (zie: https://www.rkkerk.nl/nederlandse-bisschoppen-alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-pinksteren/#more-9454.)

De monniken volgen dit beleid: Het bijwonen alle vieringen (zowel de mis als de officies) wordt sterk afgeraden. De kerk en de Maria kapel zijn de hele dag open voor gebed.

18-03-2020 – De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart (zie https://www.rkkerk.nl/nederlandse-bisschoppen-met-palmzondag-en-pasen-geen-publieke-liturgische-vieringen/). De monniken volgen dit beleid.