Preek 3e zondag van de Paastijd door het jaar A

Wandelen is in het evangelie van Lucas een belangrijk thema. Jezus wordt beschreven als de goddelijke wandelaar. Hij komt van God naar de mensen en zijn aardse levensweg wordt door Lucas geschilderd als een opgang van Galilea naar Jeruzalem. Daar voltrekt zich voor Jezus de ‘verheffing’: de voltooiing van zijn zending door zijn sterven, verrijzenis en hemelvaart. En de mens die Jezus navolgt gaat met Hem de weg naar Jeruzalem. 

In de opzet van Lucas neemt Jezus ons mee op die weg van omvorming. Hij is de aanvoerder van het leven die ons naar zijn beeld wil herscheppen. Het leven van degene die Jezus navolgt is dat van een thuisloze, zoals Jezus dat was.  De dood en de verrijzenis van Jezus willen ons de angst ontnemen voor de gevaren, voor onze levenscrises, voor ons falen en de ineenstorting van onze levensplannen. Dat zijn de benauwenissen waar doorheen wij, samen met Jezus, binnen moeten gaan in Gods Rijk.

Lees de preek hier:

Bekijk de Eucharistie hier: op YouTube