Preek 4e zondag van de Paastijd door het jaar A

Broeders en zusters, op deze zondag van de Goede Herder bidden wij wereldwijd in de kerk voor roepingen voor het priesterschap en het religieuze leven.

Het is belangrijk dat er jonge mensen zijn die kunnen ingaan op Gods roepstem en hun leven willen inzetten voor zijn Koninkrijk. Ze worden uitgenodigd goede Herders te worden, net als Jezus dat was.

Maar eigenlijk wordt iedere mens geroepen om zich te laten inschakelen in Gods plan met de wereld. Wat vraagt Hij van mij? In deze viering willen we daarbij stil staan.

Lees de preek hier:

Bekijk de eucharistie hier: op YouTube.