Preek 6e zondag van de Paastijd door het jaar A

We lezen vandaag uit de afscheidsrede van Jezus. Ze kan echter beter een troostrede genoemd worden, want ze spreekt van Gods blijvende aanwezigheid in ons. 

Jezus getuigt ervan dat wij met Hem en met de Vader één zullen zijn. Alles is daarop gericht: dat wij eens het punt zullen bereiken dat Christus niet meer als een ‘jij’ wordt aangesproken. Niet meer als een persoon die tegenover ons staat, maar die wij tot in onze diepste wezenskern liefdevol kunnen schouwen als één met ons.

Troostrijk is dat Hij ons aanzegt dat deze eenwording al heeft plaatsgevonden. Wij zijn reeds één met Christus en met de Vader door de heilige Geest die bij ons blijft: “Op die dag zul je inzien dat Ik in mijn Vader ben en dat jullie in Mij zijn, zoals Ik in jullie ben.” Mogen ook wij dit inzien.

Lees de preek hier:

Bekijk de Eucharistie hier: op YouTube